Adres para­fii:

ul. Wyzwo­le­nia 1
22–460 Szcze­brze­szyn
Tel. 84 682 10 25

Pro­boszcz:

Ks. Andrzej Pikula

Wika­riu­sze:

Ks. Grze­gorz Kop­czyń­ski
Ks. Kon­rad Zalewski

 • Msze Św. w nie­dziele i święta
  7:00 (oprócz waka­cji)
  9:00
  10:30
  12:00
  17:00

 • Msze Św. w dni powsze­dnie
  7:00
  17:00

ks. Andrzej PikulaInformacje